1.

ثبت نام در سایت

برای خرید به صورت اعتباری و یا نقدی ابتدا باید ثبت نام کنید

2.

تکمیل فرم در خواست همکاری

تکمیل فرم اعتبار سنجی اولیه برای خرید به صورت اعتباری و یا نقدی 

3.

اعتبار سنجی خرید اعتباری

برای خرید بصورت اعتباری ورود به لینک زیر و تکمیل فرم و ارسال لینک بررسی برای آبی قرمز

4.

خرید

بررسی و تایید مدارک و آغاز خرید بصورت اعتباری

لطفا قبل از درخواست همکاری ثبت نام کنید.

خرید اقساطی با چک صیاد بنفش 

بنا به مبلغ سفارش و امتیاز اعتبار امکان فروش اقساطی تا 8 ماه می باشد.

 

بدون تغییر قیمت همکار که شامل حداقل 5% تخفیف از قیمت مصرف کننده می باشد.

خرید بصورت نقدی

فروش نقدی لایه بندی می باشد 

خرید  بالای 2 میلیون تومان شامل حداقل 5% تخفیف از قیمت مصرف کننده می باشد.

خرید بالای 5 میلیون تومان شامل حداقل 8% تخفیف از قیمت مصرف کننده می باشد.

خرید بالای 10 میلیون تومان شامل حداقل 10% تخفیف از قیمت مصرف کننده می باشد.