اسپیکر 5.1

اسپیکر 5.1  به دلیل فضاسازی صدای فراگیر و نزدیک به واقعیت، کاربر را در حجم صدای شبیه سازی   مشابه واقعیت غرق می کنند.

هیچ محصولی یافت نشد.